Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Fresh japan- Japanese supermarket

Địa chỉ: 63, St Sothearos, Sangkat Tonle Basak Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Điện thoại: +855 97 201 2929

Email: sales@stg-food.com